ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​វ័យ​ចាស់​ដណ្ដើមពានរង្វាន់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញ្ញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​...