ទូរស័ព្ទយើង: (+855)-96 710 9999/(+855)81 639 996 - អ៊ីម៉ែល: armyfc.cam@gmail.com

  • en
  • ទិដ្ឋភាពប្រកួតស្មើគ្នារវាងក្រសួងការពារជាតិ​​ជាមួយ​ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ក្នុង​ជើង​ទី១នៃពានរង្វាន់​ MCL 2017